Cocido Feijóo

Polo resultado do Consello da Xunta de Galicia celebrado este xoves en Ferrol, parece que a falta dunha festa do cocido como en Narón, aquí sérvelles simplemente con sacar a foto co seu candidato á alcaldía, José Manuel Rey Varela.

Algunhas “novidades” son un Auditorio sen equipamentos ou o anuncio do enésimo plan para os “terreos ociosos” da antiga Astano. En fin, resultados que van de acordo cos orzamentos da Xunta para Ferrol reducidos nun corenta por cento…

Ler máis no Diario de Ferrol

Souto de Leixa: privatización ao pé da casa

En moitas ocasións temos escoitado e reproducido o discurso das organizacións políticas, sindicais e sociais de esquerda en relación á vontade privatizadora dos servizos públicos por parte dos gobernos da dereita. Este discurso, enmarcou desde sempre esta ansia privatizadora, na necesidade do capital financeiro de expandir a súa actividade a aqueles ámbitos da vida que teñen recoñecida a cualificación, na nosa sociedade, de dereitos básicos, como son a saúde e a educación.

Nos últimos anos, con reivindicación e moito esforzo, o dereito á asistencia para todas aquelas persoas que presentan diversidade funcional, ou dependencia, comezou a estar recoñecido, aínda que sen chegar aos niveis que acadaron o dereito á saúde e á educación. Aínda que os servizos criados para atender estas necesidades non chegaron a ser nunca universais, si cubrian as necesidades básicas e teñen convertido aos servizos públicos dos que disfrutamos, nun referente mundial, un modelo a seguir e conquistar por moitos outros países dos distintos continentes.

Este discurso que alertou sempre do perigo das privatizacións, foi moitos veces asimilado mais como un referente a ter en conta, que como unha realidade. As privatizacións, entre outras, da construción e xestión de futuros hospitais e centros de saúde por parte da actual Consellaría de Sanidade, mobilizou miles de persoas e anunciaba un novo tempo onde a protección dos servizos públicos quedaba desconectada. Mais é agora, cos plans de privatización, por vía de urxencia, do centro “Souto de Leixa”,que vemos ao pé da casa que o tsunami privatizador está a piques de varrer todo o noso sistema de protección social.

Ler máis

Dous artigos sobre o Decreto do Carbón en Galicia

Marcha Moura

O Decreto do Carbón visualiza as contradicións das forzas sociais galegas. Quizais, as que máis as da Xunta de Galicia. O PP galego, que con Núñez Feijóo fixo renuncia a gobernar este país – asumindo un discurso victimista e de autonegación, cunha práctica clientelista – escúdase nos intereses do Partido Socialista nas Autonomías beneficiadas, esquecendo que algunhas delas están gobernadas polos propios conservadores.

Ler artigo completo no Diario de Ferrol

O Feijóo, “Mouro”

O Camiño Mouro contra o Decreto do Carbón visualiza as nosas contradicións, incluídas as da Xunta de Galicia. O PP galego escúdase nos intereses do PSOE nas Autonomías beneficiadas, esquecendo que algunhas delas están gobernadas polos propios conservadores. O Presidente popular de Castela – León gañoulle así a partida a Núñez Feijóo; o PP estatal encabezado polo galego Mariano Rajoy non está en contra do Decreto do Carbón. A moción do BNG aprobada no Parlamento galego e as esixencias do socialista Pachi Vázquez ao Ministro de Industria, marcan as liñas a seguir.

As contradicións que se evidencian na defensa das reivindicacións dos traballadores das Pontes e Meirama, deberan ser un incentivo para o Presidente Feijóo. Debe sumar ao conxunto das forza sociais galegas, ser igual de esixente co seu propio partido no Parlamento español e poñerse á fronte do país.

Ler artigo completo no Galicia Hoxe

Negocio Sanitario

Non teño dúbida de que a información publicada por este xornal sobre o aumento do gasto sanitario en Galicia é certo. Ademais, a fonte era o propio Ministerio e non a Xunta de Galicia. O que pasa é que desde que manda o Presidente Feijóo volveron a priorizar a sanidade privada. Aí está a proposta de facer novos hospitais con capital privado, a cambio de moitos anos de concesións privadas en contra dos nosos dereitos e servizos sanitarios públicos.

O dereito á saúde é un dereito constitucional, ademais, desenvolvido na Lei Xeral de Sanidade. E isto implica o carácter estratéxico e principal da sanidade pública, e non ó revés. Cómpre a utilización e implementación de todos os recursos públicos en Ferrolterra; ou dito doutro xeito, o que queira sanidade privada que a pague do seu peto.

Resulta rechamante que o PP galego pretenda a privatización da sanidade pública, seguindo o fracaso de Esperanza Aguirre e Francisco Camps, cando ademais Obama intenta pór orde nos EEUU, modelo neoliberal que fai auga por todos os lados, xa que aquí o principal era o negocio privado a costa da vida das persoas.

Convocados estamos pola Plataforma de Defensa da Sanidade Pública este domingo na Praza de España. A sanidade pública é unha das bases materiais da nosa democracia, cohesión social e constitucional.