Ferrol da Ilustración

O acordo entre o alcalde Ángel Mato e o conselleiro de Cultura da Xunta, para promover a candidatura da cidade a patrimonio mundial ante a Unesco, ten un gran valor de seu. Se ben queda moito por facer, comezando pola reformulación do órgano de xestión onde tamén hai que incluír a outros concellos, propietarios e, primeiramente, á Armada, o certo é que rompe cancelas e da idea de que si é posible crear unha cultura de acordos por Ferrol.

Hai dous anos houbo portadas coa sinatura, dos últimos cinco alcaldes da cidade, do documento “Ferrol da Ilustración, Patrimonio Mundial”. Aquel acto do Foro Ferrol Vivo foi presentado pola periodista Puri Rodríguez e pola – entón voceira do Foro – hoxe concelleira de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, quen logrou poñer nos últimos anos na axenda ferrolá a candidatura. Si, hai moito por facer, moito que acordar. Pero, parabéns e adiante. Sumemos, por Ferrol.

https://www.diariodeferrol.com/opinion/manuel-cendan/ferrol-da-ilustracion/20200212231517274628.html

Non imos á deriva, imos a babor.

Hai tempo que os aparatos dos partidos apartaron as e aos seus militantes, deixando a relación coa sociedade a través dos medios de comunicación (aínda que hoxe as e os propios militantes vénganse dos seus dirixentes a través das redes sociais). En calquera caso, craso erro porque isto pon ás formacións políticas baixo as botas dos grandes mass media e dos seus intereses económicos, é dicir, políticos, porque ao final todo é un.

Así, vemos que aproveitando esa situación privilexiada dos medios de comunicación convertidos en instrumentos para a realización de proxectos alleos á cidadanía, hai quen usa o seu medio para, dende ese atril ou púlpito dicirnos o que debemos facer e, polo tanto, aspira a condicionar ou dictar directamente a axenda polìtica.

Eu son dos que cre que non imos á deriva, cando menos este país, e que se o resultado electoral do 20 de decembro de 2015 foi o que foi, nin por asomo é un erro da cidadanía, que escusa, polo tanto, facer autocrítica do seu “voto de castigo”. E máis, a actual situación política, inédita dende hai décadas, debera definitivamente abrir un novo ciclo político, que dunha vez por todas peche o da Transición da ditadura á monarquía parlamentaria. É este un momento político que require dunha gran doses de imaxinación e tecer un novo relato político, establecendo un novo contrato social e outro tipo de alianzas políticas que leve tanto a España, como a nosa nación galega, a unha democracia avanzada.

Polo que, entón, rexeito o discurso de quen xogando coas palabras veñen a disertar de xeito moralizante sobre a pugna polo poder. Como se este de seu fose algo malo, e non como a expresión dunha sociedade con intereses contrapostos. Non é máis que un vano intento de agochar a loita pola hexemonía política e cultural que hai en todas as sociedades onde a desigualdade é intríseca e a riqueza dunha minoría básase na exclusión da maioría de eses mesmos bens, produto dun esforzo colectivo. Seguir lendo

Nota Prensa Comité Megasa, 26 setembro 2013

Megasa120613_2FolgaComarcal

Nota do Comité de Empresa de Megasa Siderúrxica S.L.

Onte os traballadores de Megasa, en Asemblea Xeral, fixemos balance das xestións e mobilizacións que tivemos dende o 30 de maio de 2013. Somos conscientes de que a repercusión alcanzada é froito do apoio do conxunto da sociedade.

Os traballadores de Megasa solicitan publicamente a implicación do conxunto dos parlamentarios, agora que a decisión final está no Ministerio de Industria.

Os traballadores de Megasa Siderúrxica S.L. fixemos onte balance destes catro meses de mobilización e xestións, en defensa dos nosos postos de traballo. Somos conscientes de que a repercusión alcanzada vén dada polo apoio do conxunto da sociedade comarcal, dos medios de comunicación e dos e das súas traballadoras, así como do apoio recibido por parte da totalidade dos alcaldes de Ferrolterra, Eume e Ortegal; así como pola parte dos sindicatos e partidos do centro e da esquerda, xunto aos seus grupos municipais e parlamentarios.

A resposta dos traballadores -e o apoio recibido- ante as decisións tomadas por parte do Ministerio de Industria, que modificou o sistema da interrumpibilidade eléctrica e todo o sistema estatal da enerxía, convertéunos na columna central da defensa e do futuro de Megasa.

Isto deu como froito que ó longo de todo este tempo a Empresa e a Consellería de Industria tiveran diversos encontros e negociacións para solventar a situación creada. Aínda así en ningún momento tivemos información do tratado e seguimos á espera de coñecer estas polo miúdo e como vanse concretar. Os traballadores reclamamos, ademais que o Comité de Empresa sexa recibido polo Presidente de Galicia e se poña á fronte do problema, como así están facendo outros pertencentes a outras Comunidades Autónomas, máxime cando el ten que ser un dos que deben enmendar a situación creada, por ser xunto co ministro Soria, os causantes desta situación.

Os traballadores avogamos pola continuidade de Megasa, que sigue e seguirá a ser rendible e polo tanto, seguirá a ser unha fonte de riqueza para as comarcas. A empresa está en débeda coa sociedade e, particularmente, cos seus traballadores.

Os traballadores e as familias de Megasa seguiremos mobilizándonos e en alerta ante as medidas que dende o Goberno de España, Xunta de Galicia e Patronal tomen. Así mesmo, esperamos do Congreso dos Deputados e do Ministerio de Industria a corrección á competencia desigual xenerada e a igualdade de trato dentro do mesmo sector industrial. Por isto, pedimos publicamente, así tamén en concreto, ao conxunto dos deputados e senadores galegos en Madrid a súa implicación aprol dunha solución definitiva e xusta en defensa dos empregos de Megasa Siderúrxica S.L.

En Narón, a 26 de setembro de 2013.

Comité de Empresa de Megasa Siderúrxica S.L.