Non imos á deriva, imos a babor.

Hai tempo que os aparatos dos partidos apartaron as e aos seus militantes, deixando a relación coa sociedade a través dos medios de comunicación (aínda que hoxe as e os propios militantes vénganse dos seus dirixentes a través das redes sociais). En calquera caso, craso erro porque isto pon ás formacións políticas baixo as botas dos grandes mass media e dos seus intereses económicos, é dicir, políticos, porque ao final todo é un.

Así, vemos que aproveitando esa situación privilexiada dos medios de comunicación convertidos en instrumentos para a realización de proxectos alleos á cidadanía, hai quen usa o seu medio para, dende ese atril ou púlpito dicirnos o que debemos facer e, polo tanto, aspira a condicionar ou dictar directamente a axenda polìtica.

Eu son dos que cre que non imos á deriva, cando menos este país, e que se o resultado electoral do 20 de decembro de 2015 foi o que foi, nin por asomo é un erro da cidadanía, que escusa, polo tanto, facer autocrítica do seu “voto de castigo”. E máis, a actual situación política, inédita dende hai décadas, debera definitivamente abrir un novo ciclo político, que dunha vez por todas peche o da Transición da ditadura á monarquía parlamentaria. É este un momento político que require dunha gran doses de imaxinación e tecer un novo relato político, establecendo un novo contrato social e outro tipo de alianzas políticas que leve tanto a España, como a nosa nación galega, a unha democracia avanzada.

Polo que, entón, rexeito o discurso de quen xogando coas palabras veñen a disertar de xeito moralizante sobre a pugna polo poder. Como se este de seu fose algo malo, e non como a expresión dunha sociedade con intereses contrapostos. Non é máis que un vano intento de agochar a loita pola hexemonía política e cultural que hai en todas as sociedades onde a desigualdade é intríseca e a riqueza dunha minoría básase na exclusión da maioría de eses mesmos bens, produto dun esforzo colectivo. Seguir lendo

Nota Prensa Comité Megasa, 26 setembro 2013

Megasa120613_2FolgaComarcal

Nota do Comité de Empresa de Megasa Siderúrxica S.L.

Onte os traballadores de Megasa, en Asemblea Xeral, fixemos balance das xestións e mobilizacións que tivemos dende o 30 de maio de 2013. Somos conscientes de que a repercusión alcanzada é froito do apoio do conxunto da sociedade.

Os traballadores de Megasa solicitan publicamente a implicación do conxunto dos parlamentarios, agora que a decisión final está no Ministerio de Industria.

Os traballadores de Megasa Siderúrxica S.L. fixemos onte balance destes catro meses de mobilización e xestións, en defensa dos nosos postos de traballo. Somos conscientes de que a repercusión alcanzada vén dada polo apoio do conxunto da sociedade comarcal, dos medios de comunicación e dos e das súas traballadoras, así como do apoio recibido por parte da totalidade dos alcaldes de Ferrolterra, Eume e Ortegal; así como pola parte dos sindicatos e partidos do centro e da esquerda, xunto aos seus grupos municipais e parlamentarios.

A resposta dos traballadores -e o apoio recibido- ante as decisións tomadas por parte do Ministerio de Industria, que modificou o sistema da interrumpibilidade eléctrica e todo o sistema estatal da enerxía, convertéunos na columna central da defensa e do futuro de Megasa.

Isto deu como froito que ó longo de todo este tempo a Empresa e a Consellería de Industria tiveran diversos encontros e negociacións para solventar a situación creada. Aínda así en ningún momento tivemos información do tratado e seguimos á espera de coñecer estas polo miúdo e como vanse concretar. Os traballadores reclamamos, ademais que o Comité de Empresa sexa recibido polo Presidente de Galicia e se poña á fronte do problema, como así están facendo outros pertencentes a outras Comunidades Autónomas, máxime cando el ten que ser un dos que deben enmendar a situación creada, por ser xunto co ministro Soria, os causantes desta situación.

Os traballadores avogamos pola continuidade de Megasa, que sigue e seguirá a ser rendible e polo tanto, seguirá a ser unha fonte de riqueza para as comarcas. A empresa está en débeda coa sociedade e, particularmente, cos seus traballadores.

Os traballadores e as familias de Megasa seguiremos mobilizándonos e en alerta ante as medidas que dende o Goberno de España, Xunta de Galicia e Patronal tomen. Así mesmo, esperamos do Congreso dos Deputados e do Ministerio de Industria a corrección á competencia desigual xenerada e a igualdade de trato dentro do mesmo sector industrial. Por isto, pedimos publicamente, así tamén en concreto, ao conxunto dos deputados e senadores galegos en Madrid a súa implicación aprol dunha solución definitiva e xusta en defensa dos empregos de Megasa Siderúrxica S.L.

En Narón, a 26 de setembro de 2013.

Comité de Empresa de Megasa Siderúrxica S.L.