Elegancia

Nos últimos tempos os partidos políticos están dando cursos de comunicación aos seus cargos públicos. Máis, deberan implementar esa formación cuns consellos de elegancia política, xa que todo non é pose, nin se soluciona con ter tres periodistas de man.

Así, se prometes gañar unhas eleccións case con maioría absoluta e non sacas nin a metade, tes que asumir a responsabilidade dentro e coa cidadanía. Se quen estivo contigo asume responsabilidades que ti non queres asumir, debes dar as grazas pola súa lealdade. Se che critican os que antes estaban, non os podes acusar alegremente e se o fas, xulgado, luz e taquígrafos.

En resumo, nese manual de elegancia deberan ensinar que sempre hai que cumprir coa palabra dada, e que en política só hai un xeito de asumir responsabilidades: conxugando, en primeira persoa, o verbo dimitir. O demais é xogar ás agachadas.

Enlace web DiarioFerrol

Enlace web Ideal Gallego

Ultraactividade

Están os avogados de empresa dándolle voltas á sentenza do Tribunal Supremo sobre a ultraactividade, da que recentemente vense a coñecer a súa argumentación e votos particulares. Os seus clientes están molestos porque a súa libre disposición -das relacións laborais- queda acoutada a uns mínimos.

É certo que os convenios colectivos caducan un ano despois de finalizar a súa vixencia, pero as condicións de traballo previstas mantense como condicións contractuais, dándolle aos traballadores unha cobertura básica en materia de salarios, condicións de traballo, quendas, mobilidade funcional e horarios.

A modificación das mesmas, obriga ás empresas iniciar un novo período de negociación coa representación sindical, ao abeiro do artigo 41 do Estatuto dos Traballadores. Previsiblemente, esta acabe en vía xudicial ante a falta de acordo entre as partes.

Enlace web a Diario de Ferrol.

Enlace web Ideal Gallego