Reina

Reina

Aqueles que provocaron a crise, fixéronnos pagar as súas débedas en forma de preferentes, recortes sociais e tamén, en dereitos. Pero, queren aínda máis. Substituír a democracia polos seus capichos e pola nosa submisión.

Hai un caso claro en Poligal. Os traballadores cargaron, en exclusiva, con todo o paquete para asegurar os beneficios patronais. Agora, a Empresa deslealmente vai a por Reina, secretario do comité. Dende hai tempo, perseguido e difamado por ser un bo tipo e por ter dignidade.

Este venres Beatriz Sestayo amosaba a solidariedade dos socialistas ferroláns cos traballadores que están sendo acosados nas empresas, singularizándoo en Reina. O despedimento disciplinario contra Reina é intolerable. Poligal debe rectificar, están en débeda cos seus traballadores e tamén con Ferrolterra. É unha agresión contra todos nós como sociedade democrática.

Enlace web ao Diario de Ferrol.

Poligal

Poligal forma parte do gran grupo financeiro catalán Peralada, con intereses na industria, no sector hoteleiro, no xogo… Curiosamente, acaban de pasarlle á súa fábrica naronesa a débeda dun cliente non xenerada aquí, para xustificar as súas pretensións ao amparo da reforma laboral do PP.

Os traballadores de Poligal non son culpables da crise e teñen razón. Nin os recortes dos seus salarios mileuristas, nin a degradación das súas condicións de traballo van servir para reflotar a empresa. So a través dunha modernización da empresa naronesa, dun verdadeiro investimento en I+D+i, seguirán sendo competitivos.

Os recortes soan a aproveitarse da reforma laboral, a pereza patronal. É máis fácil o primeiro que procurar unha empresa competitiva. Onde está iso que chaman “responsabilidade social corporativa”? Solidariedade cos traballadores de Poligal.

Enlace a Diario de Ferrol.