Axuda no fogar

Se a política municipal ten sentido é precisamente para traballar pola cidadanía, e unha sociedade que mereza o nome como tal debe prestar especial atención aos máis vulnerables. Por iso resulta curioso que todo aquelo que ten que ver coa área de Benestar Social sexa sempre o “patito feo” e nunca se poña a súa labor en valor.

Estes días vense de aprobar o novo servizo de axuda no fogar. Un dos máis importantes contratos que vai redundar nun beneficio directo á cidadanía, pero tamén ás propias traballadoras (maioritariamente son mulleres) que estarán subrogadas e con mellores condicións que as actuais.

Este é un contrato que xustifica de seu un mandato municipal. E por moito que algúns pretendan minusvaloralo é un grande feito e unha realidade a súa transcendencia. É un xeito de facer cidade, porque – se algúns aínda non o saben – Ferrol é a súa cidadanía, sexan usuarios ou xente traballadora.

https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/2891275/axuda-no-fogar