Videntes

Permítanme, agora que estes días tiven que usar o noso sistema público de saúde, cando ademais son dos que vai só en caso de extrema necesidade. Son consciente da importancia de que funcionen adecuadamente. Pero, precisamente agora que xa non rexe o protocolo do Covid-19 sería sensato saber porque seguen habendo restricións e derívase unha parte fundamental da asistencia médica rutineira vía teléfono que converte aos médicos en “videntes”.

Se intentan estes días solicitar cita presencial acabaran vendo que a terán para dentro de catorce días. E se por riba esa chamada telefónica que espera da súa doutora de familia non se produce, por calquera incidencia, de ter algo acabará en urxencias porque o asunto foi a máis, como aconteceu. O certo é que a aplicación do Sergas e o sistema telefónico ten como función disuadir ao usuario e se ten posibilidade busque solución á marxe do sistema público.

https://www.diariodeferrol.com/articulo/opinion/videntes-3548826

Atención primaria

Estes días, houbo xente de Ferrol que se trasladaron a Santiago para participar na manifestación en defensa da apertura da atención primaria, na sanidade pública. A resposta do señor conselleiro foi curiosa, que foi unha manifestación “política” en contra da Xunta. Igual as súas decisións non son “políticas”…

O certo é que están aproveitando para quen poida recorra á sanidade privada e, quen non, que asuma que non ter medios é unha carga. Somos a cuarta autonomía que máis persoal reduciu, segundo o propio Consello de Contas. Hai unha grande fenda dixital e, simplemente, ninguén colle o teléfono nos servizos públicos. Así que ese 60% de atención presencial é falsa, porque o non tramitado computa en ningures.

Hoxe no Sergas seguen por debaixo de cando o goberno do socialista Pérez Touriño. O certo é que necesitamos subir os orzamentos na atención primaria pública nun 50%, tal e como recomenda Europa.

https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/3307810/atencion-primaria

Cuestión de Saúde

 

E seguen con que “a xestión pública-privada e a libre elección de centro sanitario abre a competencia entre eles e isto é bo para os cidadáns”. E se ben, o Sergas viuse obrigado a convocar novas prazas para repoñer a falta de persoal médico e de enfermería, non así fan o mesmo co persoal administrativo.

Iso non é máis que un cabalo de troia para entregarlle o noso sistema nacional de saúde ás grandes empresas do sector, en detrimento da calidade do servizo e cun aumento do gasto real, xa que, obviamente, estas teñen ánimo de lucro.

Así, tamén, as reformas que exclúe ao paciente en función do seu nivel de renda, da nacionalidade ou por estar en paro, causan un risco de seguridade sanitaria. Nestes tempos precisamente o acceso universal e de balde a unha sanidade pública de calidade é unha garantía para o conxunto da poboación. É cuestión de saúde.

Publicado hoxe no Diario de Ferrol.