A SEPI e Astano baixo o feitizo de Penélope

(En español)

A reconversión naval segue a estar moi viva na comarca de Ferrol. Aínda, hoxe en día, non hai a tan desexada reindustralización. Basicamente, padecemos unha perda de capacidade productiva, de emprego, competitividade e de perda de poboación.

O feitizo de PenélopeNon me gusta que patrimonio social do conxunto dos cidadáns como son as empresas públicas e os seus activos pasen a mans privadas. O desprezo polo Sector Público e a intervención do Estado son un prexuizo ideolóxico dunha dereita económica oportunista ansiosa de rápidos e fáciles beneficios crematísticos.

Creo que é posible e desexable un potente sector público diversificado que reforce o Estado de Benestar e a Democracia Industrial. Ademais, a privatización ou segregación sempre pode derivar en especulación cunhos apetitosos terreos costeiros ou cunhas subvencións públicas que nunca se recuperan. Xunto cunha nula responsabilidade social da empresa privada.

Por iso, calquer proceso que leve a Navantia Fene, á antiga Astano, á segregación, a unha segunda privatización, debe facerse con todas as garantías que impidan outro fracaso en mans privadas.

Unhas garantías que aseguren instrumentos de control por parte dos poderes públicos; garantir os dereitos dos actuais traballadores/as do asteleiro ante unha eventual segregación; a calidade e estabilidade do emprego futuro; o compromiso social da nova empresa coa comarca; evitar a subcontratación ideolóxica e irresponsable; o prestamismo laboral…

Recoñezo que, en principio, a iniciativa avalada pola Xunta de Galicia, do grupo industrial “Hijos de J. Barreras”, co apoio das Caixas de Aforros galegas parece seria. Lonxe, polo tanto, de aquela outra proposta que hai uns meses pretendían determinados subcontratistas de recibir de balde estas instalacións navais, para especular e seguir gañando coa precariedade laboral, e tamén, avalada, entón, polo mesmo Conselleiro de Industria, o sr. Fernando Blanco.

Preocúpame que o sr. Conselleiro, e agora o Vicepresidente Quintana, estén máis na cuestión mediática, de capitalizar simplemente o feito, cando resulta que xa non é que teñan pechada a negociación coa SEPI, senón tan siquera iniciada. Esperemos, que este mal comezo non lastre o proceso, producindo ao final só titulares de prensa.

A SEPI segue sen cumprir os seus compromisos. Non poden seguir como Penélope tecendo e destecendo, baixo o seu síndrome. Sen presentar un plan industrial e de emprego para as instalacións de Astano. Falar da plena ocupación do asteleiro é unha burla aos cidadáns.

Deben na SEPI asumir responsabilidades políticas pola súa xestión. O Ministerio de Industria debería facer cambios de persoas e cambios na política industrial. Que apareza un grupo industrial interesado en Astano non é por facernos un favor aos ferrolterráns, é simplemente que ven un gran negocio. ¿Por que a SEPI non foi capaz, todavía, de presentar unha proposta seria?

O asunto é que a maioría dos xestores públicos cren que estamos na fin da Historia. Que o “libre mercado” é o máximo desexable. Así é entendible que estén a velas vir. En todo caso, a alternativa á proposta de “Barreras” non pode ser a inanición de Astano. Non sería asumible polos cidadáns.

Preocúpame a actitude das forzas políticas. O Presidente Touriño non só debe asumilo liderazgo, senón aparecer ao fronte, o exceso de prudencia institucional é aproveitado polos que gustan das pasarelas para criticar ao titular da Xunta; e o PSOE galego non pode seguir coa mesma metodoloxía como cando era oposición en Galicia.

É interesante salientar os cambio acontecidos no BNG. Dan sensación que padecen unha febre neoliberal, de conversos. Debéramos analizar esas “amizades perigosas”, que por exemplo na nosa ría, e fronte aos cidadáns, aparece como principais valedores do Grupo Tojeiro e a súa errática Reganosa. Até onde chegarán… o tempo dirá.

En calquera caso, comigo o BNG non conte para “unha mobilización social” a favor de “Hijos de J. Barreras”. Non polo papel xogado no conflicto do metal en Vigo por parte desta empresa, senón simplemente que eu non participo de manifestacións tipo “Pocero e os seus albaneis”. Non penso mobilizarme a favor de agranderlle a conta bancaria a uns empresarios privados, por moi respetables que sexan os seus negocios.

No PP, seguen sen enterarse que teñen que mudar de actitude. Non se pode tirar a vulto sen ofrecer nengún tipo de xestión positiva. Se hai un espello da falta de liderazgo, de responsabilidade no exercicio das súas funcións, de incapacidade de sumar e dar alento en positivo, de encabezar as demandas dos cidadáns, ese é sen dúbida Juan Juncal. Ser Presidente provincial do PP é incompatible con ser Alcalde de Ferrol.

En definitiva, os cidadáns de Ferrolterra están á espectativa e esperan que Astano teña futuro. A SEPI debe mudar de actitude – menos samba e máis traballar, di a canción – e os galegos debéramos lograr cambiar as actitudes que impiden o noso desenvolvemento. Moito depende de nós, de non xogar de farol. As pasarelas son para as modelos, e non para os políticos.

11 opinións sobre “A SEPI e Astano baixo o feitizo de Penélope

 1. Veo algunas afirmaciones demasiado “arriesgadas”, e incluso faltas de memoria histórica, sabiendo bajo qué gobierno comenzó todo este desaguisado…
  Y con esto no quiero decir que las intenciones del partido político por entonces gobernante tengan mala fe.
  Ni mucho menos.
  Sólo decir que existen bastantes promesas incumplidas, faltas a la verdad y demás como para ahora poder hacer demasiado caso a quienes proponen soluciones y exigen posturas a otros grupos políticos.
  La desaparición de la actual Navantia Fene no sería algo inasumible “para los ciudadanos”. Qué va. Tal vez lo fuera hace unos cuantos años. Ahora no. Lo que hay que intentar considerar es el mejor aprovechamiento del suelo que ocupa y, si cabe, de las instalaciones. El resto pueden ser visiones románticas del asunto y miradas atrás que hiciesen preguntarnos: ¿Y si entonces hubiésemos…? ¿Y si…?

 2. Este desaguisado comenzó con la apertura del canal de suez en el año 75,desde el 78 no volvi8eron a entrar aprendices en ASTANO y empezó su declive(Paro encubierto) y ningun gobierno desde entonces logró su recuperación.
  Creo que ya pasó el tiempo de considerar el mejor aprovechamiento del suelo que ocupa y, si cabe, de las instalaciones.
  La desaparición de la actual Navantia Fene no sería algo inasumible “para los ciudadanos” sinó que ya está “desaparecida” en la practica, pues los empleos los está asegurando la carga de trabajo de Ferrol a cambio de reducir su capacidad

 3. No digo que la desaparición de Navantia Fene sea inasumible por los ciudadanos. Digo que la alternativa a Barreras no puede ser la inanición, el dejar que Astano se muera.
  No tenemos aún la dimensión real de esta propuesta, pero, evidentemente, los ciudadanos prefieren una propuesta privada a la nada. Sólo, pido de seguir adelante la propuesta de Barreras, garantías. Ayer CCOO abundaba en este argumento, que no vaya a ser al final una deslocalización encubierta del astillero vigués y una especulación inmobiliaria.
  Ya hubo otras propuestas que no cuajaron por cuestiones similares.

  Con respecto, Roberto, a la memoria histórica, la tengo muy fresca. Quizás sea por que yo sí participé en los piquetes que defendía esta comarca y Astano. Soy profundo conocedor que dónde estaba cada cual. Y no asumo lo que mal hicieron quienes estaban en aquel momento al frente del PSOE en esta comarca, especialmente en la ciudad de Ferrol. De repetirse hoy la situación, yo volvería a tener la misma actitud frente a la reconversión salvaje.
  Básicamente, la dirección de la lucha contra la primera reconversión de mediados de los ochenta fue obra de los “carrillistas”, entre otros de Rafael Pillado y mi tio Leonardo Dopico, que tenían mayoría sindical en CCOO Astano; y prácticamente esa lucha la tuvieron que hacer solos los sectores más dinámicos de los trabajadores del astillero fenés.
  Y, también recuerdo la cortedad de miras de nacionalistas y “populares”. La inmensa mayoría de los políticos, de todos los colores, sólo estaban desfilando por la pasarela. Muchos tienen el trasero de paja. Y así no fue y nos va.

 4. EL FUTURO DE ASTANO
  La Reconversión del Sector Naval en Europa se remonta a las medidas de reestructuración de los astilleros aplicadas por los Estados miembros a partir de 1979 , conforme a los objetivos establecidos por la Resolución del Consejo , de 19 de septiembre de 1978 , relativa al saneamiento del sector de la construcción naval, y por las Directivas 78/338/CEE y 81/363/CEE , relativas a las ayudas a la industria naval, que fueron sucesivamente prorrogadas o sustituidas por las directivas 85/2/CEE; VI directiva 87/167/CEE; VII directiva 90/652/CEE; 90/684/CEE y 93/115/CEE.
  En España así mismo se recorrió primero un camino paralelo pues no siendo miembro de la CEE no le eran de aplicación las directivas, pero los gobiernos de UCD conscientes de que entre las exigencias para que se produjera el ingreso que desde 1977 se había solicitado, estaban la adecuación del aparato productivo a la unidad del mercado, comenzaron a encarar el problema que, debido a la debilidad de un gobierno en minoría con una oposición PSOE-UGT y PCE-CCOO, se quedó a mitad de camino con los llamados Pactos de la Castellana.
  Así mismo la UCD comenzó el camino normativo con el R.D. 2135/80 sobre liberalización industrial, el Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, sobre medidas para la reconversión industrial y El Real Decreto 643/1982, de 26 de febrero, sobre medidas de Reconversión del Sector de Construcción Naval
  No obstante, tendría que producirse el relevo en el gobierno de la nación para que el PSOE acometiese las reformas que le permitieran negociar la firma del Tratado en 1985 y el ingreso efectivo junto con Portugal en 1986.
  De este modo, el Real Decreto 643/1982, de 26 de febrero, sobre medidas de Reconversión del Sector de Construcción Naval se planteaba como objetivos, entre otros:
  “- Adecuación de la oferta a la demanda previsible en los próximos años mediante el cierre o transformación de actividades en aquellos centros en los que no se alcancen los objetivos de productividad necesarios.”
  Y así mismo determinaba la dimensión de la capacidad industrial de la siguiente manera:

  “Se fija en setecientas treinta mil toneladas de registro bruto compensadas la producción anual global de los astilleros, acogible a las medidas de reconversión, asignándose cuatrocientas treinta mil toneladas de registro bruto compensadas al subsector de grandes astilleros y trescientas mil toneladas de registro bruto compensadas, al de medianos y pequeños.”

  Dicho Real Decreto fue complementado primero por el Real Decreto 736/1983, de 30 de marzo, sobre medidas complementarias de Reconversión del Sector de Construcción Naval y sustituido por el Real Decreto 1271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de Reconversión del Sector de Construcción Naval que venía a recoger los acuerdos alcanzado con la UGT y la ELA.

  Esta reducción de la capacidad instalada tuvo como consecuencia la reducción de las plantillas de todos los Astilleros y el cierre de ASTANO.

  La contestación sindical de CC.OO., LAB, el CAT, la CIG y USO que llegaron a traccionar a la ELA, tuvo tintes numantinos y sobre todo una manipulación política considerable, aquí en Galicia se prolongó hasta las elecciones autonómicas del 85 y fue en la negociación directa con la Comisión Ejecutiva del PSOE y la Comisión Ciudadana constituida en Ferrol en defensa de ASTANO que se configuró la salida de la dedicación OFF-SHORE del astillero entre otras contrapartidas. Naturalmente los intereses políticos primaron y sólo la USO defendió, ante los trabajadores, el acuerdo logrado. El triunfo de la posición defendida por los demás sindicatos condujo a la derrota sindical y social, con la imposición de la reconversión naval.

  Es decir, desde entonces ASTANO para la CEE es un astillero cerrado, reconvertido con los fondos y ayudas establecidos en las directivas VI y VII que prorrogaban las ayudas a España y Portugal por su retraso en llevar a efecto la reconversión-reducción de su capacidad industrial en el Sector Naval.

  Que ASTANO no se cerrara estrictu senso, fue un gran logro entonces, igual que lo fué el que, tras el desaguisado creado por el PP con lo de IZAR, quedase vivo otra vez dentro de NAVANTIA.

  Lo absurdo del planteamiento del Conselleiro de Industria de la Xunta y del Presidente de Barreras es que, si es cierto que tienen un proyecto industrial rentable y con proyección de futuro, si tienen respaldo financiero, si está incluso invirtiendo en otros países,¿porqué no se plantea la ampliación de Barreras en Vigo o la adquisición de otro astillero privado de España o un acuerdo o fusión con Vulcano?, por poner un ejemplo.

  ¿Qué sentido tiene hacer propuestas que de antemano se saben inviables, como la de la adquisición de ASTANO?. Pues quienes lo hacen saben que la respuesta de la SEPI no puede ser otra que atenerse a lo acordado en diciembre de 2.004. Saben que la privatización de empresas públicas está regulado por Ley y no es posible una adjudicación directa y saben que nadie se hace el haraquiri, ni los trabajadores ni Navantia, por las promesas de un futuro dorado que no tiene ninguna garantía más allá de la presunta buena voluntad que se le quiera adjudicar a los que encarnan tal proyecto.

  Navantia tiene una cartera de pedidos, una programación de su ejecución y unas previsiones de contratación o cuando menos está concursando en los mercados potenciales de sus líneas de negocio.

  El astillero de Fene forma parte de esta estructura empresarial. Reforzar su papel, incrementar su participación en la misma, tienen que ser los objetivos de quienes quieran realmente garantizar el futuro de ASTANO.

  José María Freire

 5. José María: Gracias por tu comentario, al margen de que se puedan hacer algunas matizaciones. En cualquier caso, explica bastante bien la oposición del actual comité de empresa de Astano y de la mayoría de los sindicatos ferrolanos al proyecto de “Barreras”, se compartan o no estas posiciones.

 6. Pingback: lantania » Outsiders (III)

 7. Pingback: O bazar de nes » Un plan industrial, ou qué significa ser periferia

 8. Deseo comunicarme con Roberto Dopico Dopico. Soy profesora de la Universidad de La Habana en La Habana, Cuba. ¿Sería posible por esta vía obtener su dirección e-mail. Gracias y ¡mucha salud y suerte para todos en Ferrol! María Cristina

 9. Pingback: Un plan industrial, ou qué significa ser periferia - No sólo software

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.